woensdag, februari 15, 2006

Veldwerk

Omdat we als project de zoogdieren die leven op een boerderij behandelen, zijn we momenteel nogal "in" de koe.
Geregeld bindt één van de kinderen een zelf gemaakt koeienmasker voor en gaat op handen en voeten staan.
"De boer" melkt dan de koe via een met volle melk van AH gevulde witte latex tandartshandschoen met één lek geprikte vingertop.
De in een emmer opgevangen melk gaat in een zuigfles en wordt aan de boerenbaby gegeven.
Restanten worden tot boter geschud. Althans dat is het plan. Voorlopig wil de melk wel aardig schuimen maar er valt geen kloddertje boter te bekennen.
Terwijl de groep onder het voorlezen de flesjes melk als vanzelf van hand tot hand liet gaan.
Een spontaan gecoördineerde groepsinspanning. Is dat een paradox?
Hoe dan ook, vandaag om tien voor drie waargenomen. Een ernstige, flessen melk schuddende en daarna zwijgend aan elkaar doorgevende klas.

Geen opmerkingen: