zondag, maart 05, 2006

Kleefcijfers


"Fout!", kraait de juf triomfantelijk. Ze wil zich al op de kleine jongen storten en aan de zoveelste uitleg van de positiewaarde der getallen beginnen. Dit wordt door de maker zuchtend voorkomen.
"Je begrijpt het zelf niet", zegt hij. "Die nullen zijn kleefnullen. Dus die sommen zijn kleefsommen en dan zijn ze juist wèl goed."
Aha, op die manier. Een andere cijfertaal.
Juf spreekt geen Kleefcijfers, maar ze is bereid te leren.
Misschien wordt het tijd voor een uitbreiding van het rekentalenrepertoire.
Romeinse Cijfers? Bij uitzondering richt juf zich tot de lezers.
Suggesties?

Geen opmerkingen: