donderdag, oktober 13, 2005

Overwinningsbeker

Sinds een week of twee besteedt juf Aukje dagelijks veel tijd en aandacht aan het vullen van de overwinningsbeker.
Te pas en te onpas begint ze tijdens de schooldag te kraaien dat deze of gene "zich zeer bijzonder goed Gedraagt". Met een hoofdletter.
Vervolgens schrijft ze al mompelend (duidelijk verstaanbaar tot achter in de zaal) een naam op een miniem briefje en laat dit papiertje in een goedkope sporttrofee stoppen: zo'n gouden schaaltje op namaak marmeren voet.
"Tweede prijs korfballen" staat er op een gegraveerd schildje onder de schaal.
Aan het eind van de dag worden de individueel vergaarde punten per "groepje" geteld.
Het groepje van twee man mag elke verdiende punt verdrievoudigen.
De groep met de meeste punten mag een hele dag met de beker pronken.
Af en toe hoort de juf een kind tegen een ander kind sissen: "Hou je mond, denk aan de beker!"
Op dat soort momenten speldt ze zichzelf een virtuele onderwijsmedaille op.
Want ook zijzelf houdt er graag een beetje de moed in.

Geen opmerkingen: