maandag, december 18, 2006

Kerstschema

Vandaag generale repetitie kerstspel gehouden.
Herders waren ongezeglijk, schapen weigerden zich als kuddedieren op te stellen.
De twee koningen (één koningin ziek thuis) stonden te popelen om op te komen, maar bleken in de huidige situatie nog geen rol te hebben.
Nu staat plompverloren ergens tussen: 'en de herders hoedden hun schapen' en:'daar hoorden zij engelen zingen', in, in de tekst gekrabbeld: 'kijk nou, daar kwamen ineens drie koningen aangereden'.
Als het de kerst betreft weet ik niet eens wat een writers block is.
Met de vleugelaanvoer en het binnenslepen van al dan niet gedeukte kroontjes gaat het goed.
Mirre ende goud worden in aanzienlijke hoeveelheden de klas binnengedragen.
Inmiddels liggen drie uit brood gebakken Jezusjes broederlijk in het stalletje.
Er is pas één kaarsenpotje gebroken.
We liggen op schema.

Geen opmerkingen: